.

تمامی خریدها در سراسر کشور ، از طریق پست سفارشی ، پیشتاز، تیپاکس و باربری قابل ارسال هستند. همچنین برای شهر تهران ، امکان ارسال با پیک نیز وجود خواهد داشت.